علل لپ پر شدن ونیر دندان و روش های مقابله با آن

یکی از معایب لمینت دندان، لب پر شدن ونیر دندان [...]