دندان مصنوعی

عناوین محتوایی که می خوانیم .

دندان های مصنوعی ابزارهای متحرکی هستند که ميتواند جايگزين دندان های از بين رفته شود و ظاهر لبخند
شمارو بهبود ببخشد.دليل اين موضوع بخاطر اين است که امکان غذا خوردن و صحبت
کردن بهتر و ساده تر شدن شما با استفاده از دندان های مصنوعی وجود دارد در اين حالت
دندان مصنوعی ثابت و متحرک ميتواند ظاهر صورت و چهره شمارو بازيابی کند.

دندان مصنوعی چند نوع است :

١.دندان مصنوعی کامل :

دندان مصنوعی معمولی پس از کشيدن دندانها و التيام يافتن لثه ها در دهان قرار
ميگيرد و مدت زمان التيام يافتن لثه ها ٨ تا ١٢ هفته زمان ميبرد.

٢.دندان مصنوعی به صورت معمولی يا فوری :

دندان مصنوعی فوری پس از کشيدن دندان در دهان قرار ميگيرد تا بيمار انتظاری
برای التيام يافتن لثه های بدون دندان نکشد.

البته استخوان ها و لثه ها به ويژه در زمان انتظار التيام يافتن منقبض ميشود به همين
دليل در اين مدت به دستکاری و تنظيم بيشتری توسط دکتر دندانپزشک نياز است ،
بنابراين دندان مصنوعی راه حلی موقت است.

جايگزين دندان مصنوعی :

از ايمپلنت کردن دندانها به عنوان ثابت کردن دندان ها استفاده ميشود تا ديگر نيازی به
دندان مصنوعی متحرک نباشد!

هزينه ايمپلنت دندان نسبت به ساير روش های جايگزينی دندان از بين رفته بيشتر است اما
ترکيب ايمپلنت و بريج در کنار يکديگربيشتر حس دندان طبيع ی را در بيمار ايجاد ميکند.
اما اين روش کاشت دندان ( ايمپلنت ) برای همه افراد مناسب نيست و بهتر است برای
اطمينان از مناسب بودن اين روش ، به دکتر دندانپزشک خود مراجعه کنيد.

ارسال یک دیدگاه